Verbatoria

Adresa:
Vilsonovo Šetalište br.10

Telefon:
062 212 404

Web:
www.verbatoria.ba
Kupi 1zaSve Bon

Verbatoria

je vodeća svjetska licenca za mjerenje talenata. Djeluje u 30 država, sa preko 200 svojih ureda. Cilj Verbatorije u BiH je da pruži podršku obrazovanju kroz dinamički proces analize, usmjeravanja i postizanju visokog nivoa sreće učenika u školi.

Verbatoria kao jedinstvena tehnologija za testiranje koeficijenta talenata, zasnovana na neurometriji ili neurofeedbacku, detaljno će otkriti urođene talente djece iz oblasti matematike, muzike, kreativnosti, jezika, sporta, kao i 3 oblasti važne za donošenje odluka svakog pojedinca- nivo samosvijesti, vlastite emocionalnosti i emocionalne inteligencije.

Kako izgleda Verbatoria test?

Test se radi u Verbatoria uredu u Sarajevu, na adresi Vilsonovo šetalište br.10. Test traje 60 min, od čega je 30 min rješavanje zadataka a 30 min je interpretacija i diskusija o izvještaju koji sadrži rezultate testa. U testu, svaka oblast  ima svoju posebnu grupu zadataka. Kada se pređe svih sedam oblasti, snimljeni podaci se šalju na softversku obradu, automatski se analiziraju jedinstvenim algoritmom. Izvještaj koeficijenta talenata jasno i detaljno opisuje dugoročni plan ličnog razvoja zasnovan na talentima.

Prisutno je 5 različitih paketa, zavisno od dobi ispitanika: 4-7 god, 8-10 god, 11-14 god, 15-17 god i 18+.

 

Šta se dobiva u Verbatoria izvještaju?

Verbatoria izvještaj precizno će odrediti koeficijent talenta djece u matematici, muzici, jezicima, sportu, kreativnosti, samosvijesti, emocionalnosti i empatiji.Test će dati i ocjenu o načinu razmišljanja djeteta – analitičkom ili vizuelnom da bismo najbolje znali pristup učenja.

Lakše će odabrati  fokus na školske predmete što se veže za proces profesionalne orijentacije pri upisu učenika na slijedeći nivo obrazovanja. Koje snažne talente dijete treba iskoristiti u svom razvoju a na kojim talentima treba više raditi. Da li je on/ona individualista ili vođa. Kako se nosi sa stresom, koliko rizikuje u donošenju odluka.

Potrebno je zakazati termin za Verbatoria test, na broj telefona 062 212 404, putem internet stranice http://www.verbatoria.ba/ili Facebook profila Verbatoria BiH i Instagram profila verbatoria.bihGrad Lokacija Telefon Radno vrijeme
Sarajevo Vilsonovo šetalište 10 062 212 404